Strešné záhrady – extenzívne

O projekte

Zelená strecha / strešná záhrada extenzívna

Realizácie zelených striech s extenzívnou údržbou. Pri realizácii sa vysádzajú nenáročné rastliny, ktoré nevyžadujú závlahu a nevyžadujú ani intenzívnu starostlivost. Pod extenzívnou starostlivosťou sa špecifikuje: údržba (kosenie) zelene 1-2 razy ročne, odburinenie neželanej zelene a náletových drevín a kontrola odtokových šácht na streche.

Výhody takejto zelene:

  • Priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách
  • Obmedzujú prašnosť v okolí
  • Doplnková tepelná a hluková izolácia (až -50dB). 10cm substrátu = 20cm izolácie polystyrénom.
  • Spomaľujú odtok vody pri daždi a tým znižujú záťaž kanalizáčného systému
  • Chránia strešnú krytinu pred mechanickým poškodením a UV žiarením.
  • Znižujú tepelné namáhanie strešného plášťa.